Mielenterveyspalvelut saatava kuntoon!

Mielenterveyden ongelmia pidetään Suomessa kansantautina kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteja. Kansantaudeilla tarkoitetaan sairauksia, joilla on suuri merkitys kansanterveydelle. Ne vaikuttavat työkykyyn ja niiden hoitoon tarvitaan terveydenhuollon palveluita ja siksi ne vaikuttavat myös kansantalouteen.

Mielenterveyden ongelmat ovat olleet kasvussa Suomessa ja koronatilanne on vain pahentanut tilannetta. Tampereella kuten muissakin kunnissa jonot ovat todella pitkiä ja siksi jonotusajatkin venähtävät kohtuuttoman pitkiksi. Erityisesti nuorten tilanne on todella huolestuttava. Jos ongelmiin ei tartuta heti, jonossa ne vain pahenevat.

Kouluissa on koulupsykologit ja -kuraattorit, jotka auttavat jaksamaan koulussa ja keskustelevat nuorten kanssa heitä askarruttavista asioista. Monelle oppilas- tai opiskelijahuolto on matalan kynnyksen paikka. Näissäkin palveluissa on kuitenkin monesti ruuhkaa. Yhden koulupsykologin oppilasmäärä/opiskelijamäärä voi olla Tampereella jopa reilusti yli 1000. Usein koulupsykologeilla on 2-3 toimipistettä, jolloin hän työskentelee viikon aikana 2-3 paikassa. Arkipäiviä on viikossa viisi ja jos viisi päivää jaetaan kolmella on koulupsykologi paikalla keskimäärin noin puolitoista päivää per koulu. Onko siis ihme, että koulupsykologien vastaanotolle on ruuhkaa.

Koulupsykologien vastaanotolta tulisi pyrkiä siirtämään nuoria seuraavaan pysyvämpään paikkaan jouhevasti ja nuoren hyvinvointia ajatellen. Ongelma on kuitenkin se, että jonot mielenterveyspalveluihin ovat äärimmäisen pitkiä. 

Vuonna 2019 eduskuntaan lähetettiin yli 50 000 allekirjoittajaa kerännyt kansalaisaloite terapiatakuun käyttöönotosta. Terapiatakuun mukaan mielenterveyden ongelmista kärsivän tulisi päästä hoitoon kuukauden sisällä avun hakemisesta. Hoitoon pitää päästä kaikkien eikä vain niiden, jolla siihen on varaa. Mielenterveyspalveluiden jonot tulisi laittaa kuriin eduskunnasta käsin säädettävän terapiatakuun avulla.

Apua tarvitsevilla ihmisillä ei ole aikaa odottaa, koska terapiatakuu saadaan voimaan, joten kunnissa on tehtävä asioita nyt. Haluan olla Tampereella vaikuttamassa siihen, että jokainen saa apua mahdollisimman nopeasti, matalalla kynnyksellä ja riippumatta omasta tulotasosta.

Kirjoitus on osa Kokoomusnuorten sata kuntatekoa -ohjelmaan liittyvää blogisarjaa. Kirjoittajat ovat Kokoomusnuorten kuntavaaliehdokkaita.

Laitinen Viivi
154

Viivi Laitinen

26 v. Lääkäri

Kaarina

Olen tänä keväänä valmistunut lääkäri, jonka kiinnostus politiikkaan kumpuaa halusta tehdä terveempi tulevaisuus. Sama halu ajoi minut lääketieteen pariin ja kehittämään osaamistani myös ihmistieteiden ja yhteiskunnallisten asioiden saralla. Päätöksenteon tulee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Talouden ja ympäristöasioiden ollessa kestävällä pohjalla, taataan myös tulevien sukupolvien edellytykset terveelliselle elämälle. Mahdollistetaan kaikille monipuoliset sosiaaliset suhteet ja liikunta, sillä ne ovat iästä riippumatta tärkeimpiä terveyttä ylläpitäviä tekijöitä.

Vieritä ylös