Hallituksen sote-uudistus ei vastaa tulevaisuuden haasteisiin

Hallituksen sote-uudistuksen tavoitteet hoitoon pääsyn nopeuttamisesta ja kustannusten nousun hillitsemisestä ovat hienoja. Valitut keinot ulkoistusten lopettamisesta ja hyvinvointialueiden luomisesta kuitenkin uhkaavat viedä kehitystä molempien tavoitteiden suhteen päinvastaiseen suuntaan. Lisäksi uudistus heikentää pienten kuntien asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa elämän tärkeimpiin palveluihin.

Sote-uudistuksen tarve on suuri ja terveyskeskuslääkärinä työskennellessäni kaipaan kyllä yhteistä järjestäjää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille. Nykyisin yhteistyö takkuaa lähes kaikkialla Suomessa. Jako kunnan järjestämään perusterveydenhuoltoon ja sairaanhoitopiirin järjestämään erikoissairaanhoitoon on myös keinotekoinen. Lopulta myös alueellisen erikoissairaanhoidon kulut katetaan kuntien verotuloista ja pienet kunnat saattavat joutua pulaan muutaman kuntalaisen sairastuessa vakavasti. Leveämpiä hartioita siis tarvitaan, mutta tämä voidaan toteuttaa myös kuntapohjaisesti vapaaehtoisella yhteistyöllä, kuten monella alueella jo tehdäänkin. Pienten kuntien kannalta hankalinta suunnitellussa hyvinvointialuemallissa on päätöksenteon lipsuminen isojen keskuskaupunkien käsiin. Laskelmien mukaan esimerkiksi Varsinais-Suomessa jäisi kymmeneltä kunnalta edustaja aluevaltuustoon kokonaan saamatta. Turku sen sijaan saisi yksinään jo lähes 50 % paikoista. Hyvinvointialueen lähipalveluista siis päättäisi jatkossa lähinnä tiiviissä kaupunkiympäristössä asuvat valtuutetut, jotka eivät välttämättä ymmärrä pitkien välimatkojen haasteita.

Yksityisten terveyspalveluiden rooli kapenee suunnitellun uudistuksen myötä merkittävästi. Tämä tulee todennäköisesti vaikeuttamaan hoitoon pääsyä. Tällä hetkellä kuntien ulkoistetuilla terveysasemilla vapaan kiireettömän lääkäriajan saa lähes poikkeuksetta huomattavasti nopeammin kuin saman kunnan itse pyörittämältä terveysasemalta. Olen tällä hetkellä töissä lähes jonottomalla ulkoistetulla terveysasemalla ja viihdyn hyvin. On paljon mukavampaa mennä töihin tietäen, ettei vastassa ole yli kolmea kuukautta lääkäriaikaa odottaneita potilaita, joiden ongelmat ovat ehtineet odotusaikana pahentua sietämättömiksi. Aikainen ja ennaltaehkäisevä hoito on tehokkain tapa ehkäistä ongelmien kroonistumista.

Kustannusten nousun hillitsemisen tavoite tuntuu hallitukselta unohtuneen, sillä hyvinvointialuepohjaisen mallin mukanaan tuoman maakuntaveron on arvioitu nostavan kuntalaisten kokonaisveroastetta. Suunniteltu sote-uudistus vähentää entisestään hyvinvointialueiden motivaatiota tehdä pitkälle katsovaa vastuullista taloussuunnittelua. Kotikuntani Kaarina on tällä hetkellä verotulojen määrässä asukasta kohti kuntien vertailussa keskiarvon yläpuolella. Toisaalta Kaarina saa huomattavasti keskiarvoa vähemmän valtionosuuksia mm. ikärakenteensa vuoksi ja putoammekin siksi kokonaisverorahoituksessa kuntavertailun hännille.

Kaarinassa siis tuotetaan tällä hetkellä tarvittavat palvelut monia muita kuntia pienemmällä rahalla asukasta kohti.  Suunniteltu rahoitusjärjestelmä perustuu kuntien valtionosuusjärjestelmään verrannolliseen yhteisvastuuseen, jossa hyvää hoitoa tarjoavat ja asukkaistaan laadukkaasti huolehtivat hyvinvointialueet saavat vähemmän rahaa seuraavassa budjetissa. Hyvinvoivilta hyvinvointialueilta leikataan, jotta pahoinvoivat hyvinvointialueet voivat käyttää seuraavalla tilikaudella entistä enemmän rahaa huonosti toimivan hoidon järjestämiseen. Mikä alue jaksaa tällaisen rahoitusjärjestelmän sisällä johtaa tiedolla ja panostaa toiminnan vaikuttavuuteen?

Kirjoitus on osa Kokoomusnuorten sata kuntatekoa -ohjelmaan liittyvää blogisarjaa. Kirjoittajat ovat Kokoomusnuorten kuntavaaliehdokkaita.

Laitinen Viivi
154

Viivi Laitinen

26 v. Lääkäri

Kaarina

Olen tänä keväänä valmistunut lääkäri, jonka kiinnostus politiikkaan kumpuaa halusta tehdä terveempi tulevaisuus. Sama halu ajoi minut lääketieteen pariin ja kehittämään osaamistani myös ihmistieteiden ja yhteiskunnallisten asioiden saralla. Päätöksenteon tulee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Talouden ja ympäristöasioiden ollessa kestävällä pohjalla, taataan myös tulevien sukupolvien edellytykset terveelliselle elämälle. Mahdollistetaan kaikille monipuoliset sosiaaliset suhteet ja liikunta, sillä ne ovat iästä riippumatta tärkeimpiä terveyttä ylläpitäviä tekijöitä.

Vieritä ylös