Politiikkaa
Laulaen

Janina Gallén

Gallén Janina
415

Janina Gallén

24 v. Farmaseuttiopiskelija

Kuopio

Olen 23-vuotias opiskelija Kuopiosta ja opiskelen toista vuotta farmaseutiksi Itä-Suomen yliopistossa. Toimin tällä hetkellä Savo-Karjalan Kokoomusnuorten piirihallituksessa ja Kuopion seudun Kokoomusnuorten sihteerinä. Olen myös asuintaloni taloyhtiön hallituksen varajäsen. Minulle tärkeimpiä teemoja on hyvinvointi, koulutus ja kulttuuri.

Janina Gallén

Olen 23-vuotias opiskelija Kuopiosta ja opiskelen toista vuotta farmaseutiksi Itä-Suomen yliopistossa. Toimin tällä hetkellä Savo-Karjalan Kokoomusnuorten piirihallituksessa ja Kuopion seudun Kokoomusnuorten sihteerinä. Olen myös asuintaloni taloyhtiön hallituksen varajäsen. Minulle tärkeimpiä teemoja on hyvinvointi, koulutus ja kulttuuri.

Olen työskennellyt henkilökohtaisena avustajana ja tänä keväänä minulle on edessä ensimmäinen työharjoittelu apteekissa. Opiskelualani takia hyvinvointi ja terveydenhuollon toimivuus on minulle erityisen tärkeä asia. Ennen nykyisiä opintojani opiskelin jonkin aikaa yliopistossa Skotlannissa ja huomasin paljon asioita, joista voisimme ottaa mallia kuntatasolla. Järjestötoiminnan lisäksi vapaa-aikani kuluu pääasiassa tavalla tai toisella musikaalien parissa. Olen myös opintojeni sivussa tehnyt laulukeikkoja erilaisissa tapahtumissa. Ei lienee yllätys, että kulttuuri ja sen tukeminen on sydäntäni lähellä.

Minua kuvaillaan yleensä intohimoiseksi. Puolustan määrätietoisesti niitä asioita, jotka koen tärkeäksi, mikä joskus saattaa näyttää jääräpäisyydeltä. Ihmiset ovat aina sanoneet minulle, että sinulla taitaa olla mielipide joka asiaan. On totta, että minulta löytyy paljon vahvoja mielipiteitä. Jos minulla ei jostain asiasta ole mielipidettä, perehdyn asiaan niin kauan, kunnes sellainen löytyy. Olen kuitenkin aina valmis myöntämään, kun olen väärässä ja olen tarvittaessa valmis muuttamaan mielipidettäni hyvien perustelujen myötä.

Ehkä parhaiten minua kuvaa tämä: kolme vuotta sitten X-Factor ohjelmassa sanoin ”Ehkä jos tää ei sitten onnistu, niin voisin kokeilla politiikkaa seuraavaksi. Siinäkin voi ainakin yrittää omalla äänellään saada jotain aikaiseksi”. Olen ennen kaikkea sanojeni mittainen nainen, joten seurasin tätä suunnitelmaa ja tässä sitä nyt sitten ollaan!

Koulutus ja nuoret

Jokaisella on oikeus turvalliseen ja rauhalliseen opetukseen koulutuksen asteesta riippumatta. Varhaiskasvatuksen tulisi olla saavutettavaa, maksutonta ja perheiden tarpeisiin vastaavaa. Liian monen opetuslaitoksen sijoittaminen samalle alueelle tai samoihin tiloihin ei ole opiskelijaystävällistä. Pienryhmämuotoinen opetus ja henkilökohtainen tuki tulee olla saatavilla sitä tarvitseville. Samaan aikaan tulisi kuitenkin tarjota myös lisähaastetta ja mahdollisuus nopeampaan etenemiseen niille, jotka sitä kaipaavat. Lukioiden tulisi panostaa yhteistyöhön toistensa kanssa laajan ja laadukkaan kurssitarjonnan varmistamiseksi. Korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia työn tekemiseen opintojen ohella on parannettava.

Kasvisruokapäivää ei saa ottaa käyttöön, ellei oteta samalla käyttöön liharuokapäivä, jolloin tarjotaan vain ja ainoastaan liharuokaa. Tuo ei varmasti kuulosta järkevältä kenenkään korvaan. Meidän tulee yhtä lailla turvata kasvissyöjien oikeus päivittäiseen kasvisruokaan ja sekasyöjien oikeus päivittäiseen liharuokaan.

Kiusaamisen kitkemiseen tulee käyttää kovempia keinoja, vaikka ne vaatisivatkin enemmän resursseja ja hankalia päätöksiä. Kiusaajille pitäisi pystyä antamaan kovempia rangaistuksia ja heidän pitäisi olla lähtökohtaisesti se, joka vaihtaa koulua, kun muut keinot eivät auta.

Nuorilla tulisi olla oma puhe- ja läsnäolo-oikeudellinen edustus lautakunnissa ja valtuustossa. Kesätyösetelin tulisi olla käytössä kaikissa kunnissa ja se tulisi olla mahdollista saada kahtena vuonna.

Kulttuuri

Kulttuurin tärkeys tunnutaan välillä unohdettavan. Varsinkin koronan aiheuttamien vaikeuksien takia on entistä tärkeämpää tukea kulttuuria kaikissa sen eri muodoissa. Kulttuuri kuuluu jokaiselle ja kunnan tehtävänä on tehdä siitä saatavaa kaikille. On erittäin tärkeää tukea luovien alojen harrastuksia.

Kunnan tulisi tarjota kaikille nuorille yksi mielekäs harrastus. Valitettavasti kuitenkin monen mielessä harrastus = liikunta. Vaikka liikunta on tärkeää, ei kaikkien tarvitse sitä harrastukseksi valita. Laulaminen, soittaminen, näytteleminen, maalaaminen ja muut luovat harrastukset ovat ihan yhtä tärkeitä ja hyviä kuin liikuntaharrastukset ja monille paljon mielekkäämpiä. Myös aikuisten mahdollisuuksia luoviin harrastuksiin tulisi tukea, sillä tällä hetkellä mahdollisuuksia aikuisten taiteellisiin harrastuksiin on aivan liian vähän.

Tapahtumien järjestämiseen ja kulttuurin luomiseen liittyvää sääntelyä tulisi keventää, jotta useampi harrastelijaesiintyjä tai -taiteilija saa jakaa lahjakkuutensa muille.

Kaupunkien tilat tulisi avata kaupunkilaisten ilta- ja viikonloppukäyttöön erityisesti erikoistiloja vaativille harrastuksille. Kirjastopalvelujen saatavuutta tulisi parantaa ja niiden suunnittelussa tulisi ottaa huomioon lukusalien ja rauhallisien työskentelytilojen kasvanut kysyntä.

Kulttuurin eri muotojen tukeminen on tärkeää ja kaupungin tulisi tukea myös yksityisiä taiteentekijöitä. Koronan aiheuttamien vaikeuksien takia on tärkeä tukea kaupunginteatteria, jotta voidaan varmistaa laadukas esitysten taso nyt ja tulevaisuudessa. Teatteriin tulisi panostaa myös siksi, että hyvä teatteri ja tunnetut näytelmät lisäävät kulttuuriturismia, mistä on hyötyä monille yrityksille.

Hyvinvointi

Jokaisella on oikeus saada hoitoa kohtuullisessa ajassa kohtuulliselta etäisyydeltä. Terveys ei ole se, mistä kannattaa säästää, koska se kostautuu ennemmin tai myöhemmin, yleensä ennemmin. Erityisesti mielenterveyspalvelujen piiriin tulisi päästä viikon sisällä yhteydenotosta. Mielenterveys on yhtä tärkeää kuin fyysinen terveys – kenenkään ei tulisi joutua kärsimään kuukausia odottaessaan avunsaantia oli vaiva mikä hyvänsä.

Oikeutta terveydenhuollon palvelujen valitsemiseen itse tulee tukea esimerkiksi palvelusetelin avulla. Elämme 2020-luvulla, joten kunnan terveyspalvelujen ajanvarauksen olisi aika siirtyä sähköiseksi. Hoidon tarvetta voidaan arvioida hyvin chatin avulla ja asiakkaalle ajan varaaminen helpottuu huomattavasti.

Ehkäisevän terveydenhuollon palveluihin, kuten hammastarkastuksiin, rokotuksiin ja ehkäisyneuvontaan, tulisi pystyä varaamaan aika ilman erityistä hoidon tarpeen arviointia. Hoitajille jäisi enemmän resursseja oikeaan hoitotyöhön, kun ajanvaraus ehkäisevän terveydenhuollon palveluihin olisi netissä helposti varattavissa.

Kaupungin tulee tarjota ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille ja sen saamisesta tulisi tehdä helpompaa. Terveyskioskeja tulee tukea, sillä myös ne parantavat sairaanhoitajien tilannetta terveyskeskuksissa. Kuntalaisten tulisi voida vaihtaa omaa terveydenhuollon toimipistettään sähköisesti.

Ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tulee painottaa ja lastensuojelun riittävistä resursseista on huolehdittava. Myös perheiden kotipalvelujen ja perhesosiaalityön riittävät resurssit tulee turvata. Korvaushoito ja päihdehuolto yleisesti tulee järjestää niin, ettei alueellista epätasa-arvoa synny. Yksi keino tähän on ostaa palvelut yksityiseltä sektorilta. Terveydenhuollossa tulee ylipäätään olla mahdollisuus yksityistää palvelut, sillä se on monessa kohtaa tärkeä tapa turvata palvelujen saatavuus.

LIITY KOKOOMUSNUORIIN!

Tule mukaan päättämään, miltä Suomi näyttää huomenna. Haluamme olla rakentamassa kannustavaa, välittävää ja jokaista yksilöä kunnioittavaa yhteiskuntaa.

Liity Kokoomusnuoriin!

Vieritä ylös