Matilda Hoviniemi

Hoviniemi Matilda
149

Matilda Hoviniemi

19 v. Vantaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja, kevään 2021 ylioppilas

Vantaa, Havukoski

0440270834

Olen 18-vuotias, koko elämäni Vantaalla asunut, nyt Havukoskelle asettunut nuori. Olen toiminut useamman vuoden ajan Vantaan nuorisovaltuustossa edustaen nuoria muun muassa kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa sekä lautakunnissa. Valmistun ylioppilaaksi keväällä 2021 ja työskentelen tällä hetkellä tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Olen Matilda Hoviniemi, 18-vuotias nuori Vantaan Havukoskelta. Valmistun ylioppilaaksi tänä keväänä ja tällä hetkellä valmistaudun pääsykokeisiin, jonka ohella työskentelen tehostetun palveluasumisen yksikössä Länsi-Vantaalla. Toimin lisäksi nuorisovaltuutettuna Vantaalla neljättä vuotta edustaen alle 18-vuotiaita vantaalaisia muun muassa kaupunginhallituksessa.

Kiinnostukseni yhteisten asioiden hoitamiseen ja vaikuttamiseen lähti jo nuorena ala-asteen oppilaskunnan hallituksesta. Olin 10-vuotiaasta asti mukana Vantaan lasten asiantuntijaryhmässä, jota pilotoitiin aikanaan Vantaalla. Ryhmän tavoitteena oli antaa lapsille vaikuttamismahdollisuuksia ja herättää heissä kiinnostusta vaikuttamiseen. Tavoitteessaan se onnistui ainakin minun kohdallani: onnistuimme ryhmänä muun muassa kampanjassa, jonka tarkoituksena oli saada kansainvälisestä lasten oikeuksien päivästä kansallinen liputuspäivä.

Nuorisovaltuustoon lähtiessäni olin ujo 15-vuotias, joka oli hämmentynyt saamastaan vaalien toiseksi suurimmasta äänimäärästä. Ensimmäisen kuukauteni aikana istuin muun muassa sosiaali- ja terveyslautakunnan maratonkokouksissa. Kaupungin päätöksentekoon hyppääminen on vaikeaa, ja vielä vaikeampaa se on yhdeksäsluokkalaisena, mutta vuosien aikana kaupungin byrokratia ja organisaatio ovat tulleet tutuiksi. Opittavaa on kuitenkin vielä.

Kuntavaaleissa on kyse monista arjen ytimessä olevista asioista. Kunnat vastaavat niin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista kuin koulutuksesta, liikuntapalveluista ja monista kulttuurialan asioistakin. Kunnilla on vastuu siitä, että kuntiin halutaan muuttaa ja että ne ovat elinvoimaisia ja hyviä asuinpaikkoja kaikille.

Minun Vantaani panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, vastuulliseen taloudenpitoon ja ympäristön suojelemiseen. Laadukas, oppilaat kohtaava koulutus on perusedelletys, joka varmistaa sen, että yhä harvempi syrjäytyy ja jää yhteiskunnan ulkopuolelle. Meidän täytyy panostaa opetuksen laatuun tukemalla varhaiskasvatusta, pitämällä ryhmäkoot pieninä ja panostamalla ammattitaitoon.

Koulutus on kaiken pohja

Yksilöt kohtaava, vahva perusopetus on pohja sille, että yhä harvempi syrjäytyy ja jää yhteiskunnan ulkopuolelle. Laadukas opetus on Suomessa kunnia-asia ja se tulee pitää sellaisena: perusopetuksessa moni lapsi ja nuori muodostaa pohjan tulevaisuudelleen, oppii monia arvokkaita taitoja sekä kohtaa aikuisia, jotka todella välittävät heidän hyvinvoinnistaan. Opetuksen laatuun täytyy panostaa tukemalla varhaiskasvatusta, pitämällä ryhmäkoot pieninä ja panostamalla ammattitaitoon.

Aidosti ympäristöystävällinen kunta

Ilmastonmuutos on yksi lähitulevaisuuden suurimmista uhkista. Merkittävimmät päätökset tehdään monikansallisissa yhteisöissä ja suurissa yrityksissä, mutta myös Vantaan täytyy kantaa kortensa kekoon. Ilmastovaikutukset voidaan onneksi ottaa huomioon kaikilla kunnan toimialoilla: tehdään konkreettisia päätöksiä, jotka varmistavat sen, että Vantaa todella on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tuetaan joukkoliikennettä, tehdään kestäviä julkisia hankintoja ja suojellaan luontoa.

Vantaan päätöksenteko on avointa

Kunnallinen päätöksenteko on monelle tuntematon aihe, joka ei juuri houkuttele. Vaikka kuntavaaleissa suurin osa aiheista on äänestäjää lähellä olevia, aidosti arjeen vaikuttavia asioita, on kuntavaalien äänestysprosentti edelleen valitettavan pieni. Meidän täytyy panostaa erityisesti nuorten osallistamiseen päätöksentekoon muun muassa lisäämällä demokratiakasvatusta sekä matalan kynnyksen keinoja, joilla päätöksenteosta tehdään avoimempaa ja helpommin lähestyttävää.

LIITY KOKOOMUSNUORIIN!

Tule mukaan päättämään, miltä Suomi näyttää huomenna. Haluamme olla rakentamassa kannustavaa, välittävää ja jokaista yksilöä kunnioittavaa yhteiskuntaa.

Liity Kokoomusnuoriin!

Vieritä ylös