Järvensivu Antti

Järvensivu Antti

20 v. Ylöjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n puheenjohtaja, Pirkanmaan Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen

Ylöjärvi

+358440348510

Ylöjärvellä on yli 10 000 alle 21-vuotiasta. On mielestäni äärimmäisen tärkeää, että päätöksentekoon saadaan mukaan innokkaita ja aktiivisia nuoria.

KOHTI UUSIA TUULIA


Viimeisimmän puolen vuoden aikana Ylöjärvellä kuntapolitiikassa on kohissut paljon. Poliitikkojen aktivoituminen ennen vaaleja ei tietenkään ole mikään uusi ilmiö, mutta vastaavanlaista “hurlumheita” ei ole itselleni ennen tullut vastaan.
 
Mielipidekirjoituksia on kirjoitettu paljon ja yksikään taho ei ole jäänyt hiljaiseksi. Itselle päällimmäiseksi fiilikseksi on kuitenkin jäänyt se, että yhteinen sävel on kadotettu. 

On aivan selvää, että ihmisten välille jotka omaavat erilaiset ideologiat, syntyy välillä erimielisyyksiä ja “ristiriitoja”. On kuitenkin muistettava, että politiikassa meidän täytyy pystyä tekemään yhteistyötä. Haluaisin siis muistuttaa ylöjärveläisiä poliitikkoja siitä, että hyvin todennäköisesti juuri se henkilö, josta olet kirjoittamassa kärkästä mielipidekirjoitusta on myös se henkilö, jonka kanssa tulet jatkossa tekemään yhteistyötä.

Muistetaan siis se, että asiat riitelevät, eivät ihmiset. Toivonkin siis itse ylöjärveläisenä nuorena poliitikon alkuna, että politiikkaa pääsee tekemään ilmapiirissä, jossa asioista keskustellaan aikuismaisesti, avoimesti ja etenkin toisiamme kunnioittaen. Olemmehan kaikki kuitenkin ihmisiä, jotka tekevät virheitä

Hyvää kuntavaalikevättä ja tehdään Yhdessä Ylöjärvestä parempi paikka meille kaikille.

Antti Järvensivu
Ylöjärven Kokoomuksen Nuoret ry:n puheenjohtaja, kuntavaaliehdokas

Liikunta- sekä vapaa-ajan palvelut

Ylöjärven on pidettävä huolta siitä, että liikunta- ja vapaa-ajan palvelut monipuolistuvat entisestään ja niiden hyödyntäminen täytyy olla vaivatonta kuntalaisille. Liikunnasta on tehtävä hyvinvointityön perusta! Erityisen tärkeää tämä on nuorten kohdalla, koska varhaisessa iässä aloitettu liikunta lisää hyvinvointia koko eliniän ajan. Kaupungin tilojen käyttö pitää mahdollistaa kuntalaisille myös illalla ja viikonloppuisin. On käsittämätöntä, että monet kaupungin tiloista ovat todella pienellä käytöllä. On siis tarjottava edullinen mahdollisuus niin kuntalaisille, urheiluseuroille kuin yhdistyksillekin käyttää tiloja ja täten nostaa niiden käyttöastetta. Aina ei välttämättä tarvitse rakentaa uutta jos jo valmiiksi löytyy monenlaista.

Perusopetus ja varhaiskasvatus

Panostuksia perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen on tehtävä. Oppilaiden on tarvittaessa saatava pienryhmämuotoista opetusta ja henkilökohtaista tukea. Oppilaiden tuen tarve täytyy tunnistaa aikaisessa vaiheessa ja resursseja on löydyttävä, jotta oikea-aikainen tuki mahdollistuu. Vastaavasti peruskoulun on tarjottava lisähaastetta ja mahdollisuus nopeampaan etenemiseen sitä kaipaaville oppilaille. Verkko-opetuksen mahdollisuuksia on laajennettava kaikilla kouluasteilla. Etenkin kielten opiskelussa on tärkeää löytää ratkaisuja siihen, että jokaiselle taataan mahdollisuus opiskella haluamaansa kieltä. On selvitettävä pystytäänkö ratkaisuja löytämään jo nykyisten palveluiden kautta vai voisiko Ylöjärvi olla edelläkävijä ja tarjota verkko-opiskelua ostopalveluna esimerkiksi kaikille pirkanmaalaisille.

ANTTI

Olen 20-vuotias Ylöjärven Yrittäjyyslukiosta valmistunut ylioppilas. Olen asunut Ylöjärvellä käytännössä koko ikäni ja haluan olla osana Ylöjärven kehittämistä. Koen äärimmäisen tärkeäksi, että päätöksenteossa on mukana aktiivisia nuoria poliitikon alkuja. Aatteellisesti olen varmasti klassinen liberalisti, mutta en koe olevani ”naimisissa” minkään tietyn ideologian tai aatteen kanssa. Maailma muuttuu ja meidän on muututtava sen mukana.

LIITY KOKOOMUSNUORIIN!

Tule mukaan päättämään, miltä Suomi näyttää huomenna. Haluamme olla rakentamassa kannustavaa, välittävää ja jokaista yksilöä kunnioittavaa yhteiskuntaa.

Liity Kokoomusnuoriin!

Vieritä ylös