Viivi laitinen

Terveemmän tulevaisuuden tekijä

Laitinen Viivi
154

Viivi Laitinen

26 v. Lääkäri

Kaarina

Olen tänä keväänä valmistunut lääkäri, jonka kiinnostus politiikkaan kumpuaa halusta tehdä terveempi tulevaisuus. Sama halu ajoi minut lääketieteen pariin ja kehittämään osaamistani myös ihmistieteiden ja yhteiskunnallisten asioiden saralla. Päätöksenteon tulee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Talouden ja ympäristöasioiden ollessa kestävällä pohjalla, taataan myös tulevien sukupolvien edellytykset terveelliselle elämälle. Mahdollistetaan kaikille monipuoliset sosiaaliset suhteet ja liikunta, sillä ne ovat iästä riippumatta tärkeimpiä terveyttä ylläpitäviä tekijöitä.

Kuka olen?Olen tänä keväänä Turun yliopistosta valmistunut 25-vuotias lääkäri. Lääketieteen opintojen ohella olen aloittanut väitöskirjaan tähtäävän tutkimustyön rintasyövän genetiikan alueelta ja suorittanut monitieteisen sote-opintokokonaisuuden, sekä kursseja, jotka käsittelevät humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskeluiden lisäksi elämääni kuuluu onneksi muutakin. Kesäisin purjehdin puolisoni kanssa aina viikonlopun tullen ja talvella vietän vapaat viikot laskettelemassa. Arjen kiireen keskellä nautin yleensä boulderoinnista ja uimisesta, joskin nyt pandemian aikana olen korvannut ne lenkkeilyllä ja joogalla. 

Yleensä kevään jännittävimpiä kohokohtia ovat Euroviisut ja Melodifestivalen, mutta tänä vuonna taitaa kyllä kuntavaalit viedä voiton jännittävimpänä tapahtumana. Olen ensimmäistä kertaa ehdolla ja muutin vasta tammikuussa takaisin Kaarinaan. Vaikka olenkin viimeiset vuodet asunut Turussa, ei Kaarina ole jäänyt vieraaksi sinäkään aikana. Vanhempani ja puolisoni vanhemmat asuvat kaikki Kaarinassa ja puolet ovat töissä Kaarinan kaupungilla. Ehkä minäkin tulevaisuudessa?

Ehdokkuus kuntavaaleissa on pitkään ollut haaveena, mutta ison kaupungin asiat tuntuivat neljä vuotta sitten liian laajoilta ja toisaalta oma osaaminen liian vähäiseltä. Nyt voin kuitenkin hyvällä omatunnolla jo sanoa osaavani vaikka mitä, ja todeta, että uuden oppiminenkin sujuu kyllä. Ja on sitä hankalammissakin paikoissa jo oltu päättämässä ihmisten elämästä kuin kunnanvaltuustossa. Lääkärinä päätökset vain kohdistuvat yhteen henkilöön kerrallaan. Sekä lääkärinä, että kuntapäättäjänä voi tehdä paljon terveyden edistämiseksi. Siksi olen ehdolla.


Kestävä tulevaisuus

Kaarina tulee jatkossakin säilyttää asuinpaikkana, jossa asukkaiden hyvinvointi on tärkein päätöstentekoa ohjaava asia. Hyvinvoinnin perustana on terveys niin yksilön, kuin ympäristönkin tasolla. Päätöksenteossa täytyykin katsoa pidemmälle tulevaisuuteen, sillä emme voi puhtain sydämin jättää tuleville sukupolville ottamaamme velkaa maksettavaksi. Tiedämme, että länsimainen elämäntapa ja jatkuvasti kasvava luonnonvarojen kulutus yli maapallon kantokyvyn, vaikuttaa tulevien sukupolvien hyvinvointiin. Tiedämme myös, että jatkuva velkaantuminen jää tulevien sukupolvien maksettavaksi, mikäli emme ota itse vastuuta ja järjestä taloutta tasapainoon. Kunnan päätöksissä tulee ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset näkökulmat. Tutkimustietoa ja uusia innovaatioita tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Esikuvia unelmille

Sosiaalisen ympäristön kaventuminen on mielestäni yksi hankalimmista ongelmista nykymaailmassa. Monet tapaavat arjessaan vain samalla tavalla ajattelevia ihmisiä, jotka tulevat samanlaisista taustoista. Tämä kaventaa käsitystä ihmisyydestä ja mahdollisista elämänpoluista. Onnellisen elämän malleja on monia ja jokaisen on kyllä mahdollista seurata omaa polkuaan omia vahvuuksiaan hyödyntäen, mutta tämä vaatii avarakatseisuutta ja hyväksyvää asennetta erilaisia valintoja kohtaan. Jokainen tarvitsee erilaisia esikuvia, jotta voi unelmoida. Tähän voidaan kunnallispolitiikassa vaikuttaa esimerkiksi kaavasuunnittelulla, jossa varmistetaan asuinalueiden monimuotoisuus. Omakotitaloille tarkoitettujen tonttien kanssa samalle alueelle on voitava kaavoittaa myös edullisempaa vuokra-asumista. Lisäksi tulee turvata harrastusmahdollisuudet ja kirjaston palveluiden saatavuus myös pandemian aikana. Lukemalla voi oppia melkein mistä vain ja harrastuksissa erilaiset ihmiset pääsevät nauttimaan toistensa seurasta yhdessä tehden. Loppujen lopuksi meissä kaikissa on kuitenkin enemmän yhteistä kuin eroja.

Ympäristö terveyden tukena

Hyvinvointia turvaa sosiaalisen ympäristön lisäksi ympäristön kannustavuus terveelliseen elämään. Jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa omaan terveyteensä, mikäli ympäristö vain mahdollistaa terveelliset valinnat. Työ- ja koulumatkat pitää pystyä halutessaan taittamaan turvallisesti pyörällä tai jalan auton sijaan. Teiden valaistuksesta ja kunnossapidosta onkin siksi huolehdittava erityisesti pimeinä syys- ja talvikuukausina. Myös ikääntyneiden terveyden kannalta on oleellista, että arkeen kuuluu liikuntaa turvallisessa ympäristössä. Kaarinan uimahalli ja kaupungin muut liikuntapaikat tulee pyrkiä pitämään erityisesti ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten käytössä turvallisesti myös pandemian aikana, sillä heidän mahdollisuutensa ulkoliikuntalajien harrastamiseen ovat yleensä muita heikommat. Terveyden ylläpitämisessä liikunta on jokaiselle elintärkeää.

Yhdessä eteenpäin

Kunta on olemassa meitä ihmisiä varten ja palvelut rahoitetaan sen asukkailta kerätyin verovaroin. Mitään palveluita ei siis ole, ellei ole verotuloja niiden tuottamiseen. Emme kuitenkaan voi hyvällä omatunnolla repiä näitä yhteisiä varoja harvojen selkänahasta, vaan jokaisen panosta tarvitaan. Siksi on panostettava siihen, että jokainen Kaarinalainen haluaa ja voi tehdä työtä yhteisen hyvän eteen. Yrittäjyyden ja työnteon mahdollistaminen, sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ovat kunnan elinvoimaisuuden kannalta avainasemassa. Tässä myös sosiaali- ja terveydenhuolto voi tehdä oman osuutensa. Ennaltaehkäiseviin palveluihin on panostettava, jotta yksikään ei jää yhteisön ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveydenhuollon on pystyttävä toimimaan yhden luukun periaatteella tulevaisuudessa, jotta esimerkiksi mielenterveysongelmaisen avun saaminen ei jää hänen omalle kontolleen ensikontaktin jälkeen. Yksikään ei saa jäädä tarvittavan avun ulkopuolelle byrokratian takia. Inhimillisen kärsimyksen vähentäminen on yhteinen asia ja jokainen kuntalainen voi vaikuttaa siihen omalla toiminnallaan. Kannetaan yhdessä vastuu Kaarinan asukkaista ja pidetään kaikki mukana. Jokaista tarvitaan. Siksi sydän on oikealla.

LIITY KOKOOMUSNUORIIN!

Tule mukaan päättämään, miltä Suomi näyttää huomenna. Haluamme olla rakentamassa kannustavaa, välittävää ja jokaista yksilöä kunnioittavaa yhteiskuntaa.

Liity Kokoomusnuoriin!

Vieritä ylös