Elinvoimainen ja kehittyvä Vaasa tarvitsee tekijäänsä!

Joni Lehtonurmi

Lehtonurmi Joni

Joni Lehtonurmi

29 v. Konetekniikan insinööri, Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen

Vaasa

29-vuotias konetekniikan insinööri Vaasasta, joka on valmis laittamaan itsensä likoon elinvoimaisen ja kehittyvän Vaasan eteen.

Olen ehdolla Vaasan kaupunginvaltuuston Kokoomuksen ehdokkaana ja siksi nostankin erityisen tärkeäksi kolme teemaa, jotka ovat elinvoima, koulutus ja kasvatus, sekä kaavoitus, rakentaminen ja infrastruktuuri.

Olen ehdolla Vaasan kaupunginvaltuuston tulevalle kaudelle ja siksi nostankin esille kolme erityisen tärkeäksi kokemaani teemaa, joiden eteen olen valmis tekemään hartiavoimin töitä. Nämä kolme teemaa ovat elinvoima, koulutus ja kasvatus, sekä kaavoitus, rakentaminen ja infrastruktuuri. Elinvoimaisen ja kasvavan Vaasan turvaamiseksi ensimmäisiä konkreettisia tekoja ovat laskea kunnallisveroa, joka on samaa luokkaa kuin Seinäjoella turvaamaan kaupunkimme houkuttelevuuden. Tämän lisäksi Vaasan vetovoimaa on edistettävä järkevän kaavoituksen avulla, sekä priorisoimalla kaupungin investoinnit ja toteuttamalla niistä ne asukkaille tärkeimmät.

Koulutus ja kasvatus on vaasalaisille lapsille ja nuorille erityisen tärkeää, siksipä varhaiskasvatuksen tulee olla entistä helpommin saavutettavissa ja sen on vastattava erilaisten perheiden tarpeita. Lisäksi jokaisen oppilaan tulee saada tarvittaessa opetusta pienryhmissä ja henkilökohtaista tukea opiskeluun, sekä verkko-opetuksen mahdollisuuksia tulee laajentaa kaikilla koulutusasteilla turvaamaan mahdollisuudet saada laadukasta opetusta. Kaavoitus, rakentaminen ja infrastruktuuri on se mikä erottaa Vaasan muusta suomesta ja sen tulee olla jatkossa tulevaisuuteen katsovaa. Siksi kaupungin rakentamisen lupa järjestelmiä tulee yhtenäistää ja yksinkertaistaa. Lisäksi päiväkotien ja koulujen sisäilma-asiat on laitettava kuntoon, sillä homekoulut ja -päiväkodit ovat valtakunnallinen häpeäpilkku. Myös kaupungin pakkolunastuksia on vältettävä viimeiseen asti, mutta mikäli se on välttämätöntä, tulee maasta maksaa omistajalle markkina-arvon mukainen hinta. Vaasan tulee olla jatkossa entistä kehittyneempi ja houkuttelevampi, jotta toisilta paikkakunnilta opiskelemaan tai töihin tulevat ihmiset viihtyvät ja jäävät Vaasaan asumaan. Varmistamalla hyvät ja kattavat peruspalvelut, sekä edistämällä yksityisten- ja kansainvälisten yritysten mahdollisuuksia investoida Vaasaan saadaan varmistettua, että kaupungilla on myös tulevaisuus.

Tehdään Vaasasta yhdessä entistä houkuttelevampi ja elinvoimaisempi paikka elää ja asua!

LIITY KOKOOMUSNUORIIN!

Tule mukaan päättämään, miltä Suomi näyttää huomenna. Haluamme olla rakentamassa kannustavaa, välittävää ja jokaista yksilöä kunnioittavaa yhteiskuntaa.

Liity Kokoomusnuoriin!

Vieritä ylös