tehdään kuopiosta opiskelijakaupunki

Arttu Leppäkynnäs

Leppäkynnäs Arttu
449

Arttu Leppäkynnäs

24 v. Lääketieteen kandidaatti, ylioppilaskunta-aktiivi

Kuopio, Haapaniemi

Olen 23-vuotias neljännen vuoden lääketieteen opiskelija. Toimiessani ainejärjestöissä ja kerhoissa olen päässyt tiivisti ja elävästi mukaan opiskeluyhteisöön. Ihastuin organisointiin, kokoustamiseen ja päättämiseen niin paljon, että lähdin ylioppilaskuntani hallitukseen. Täällä pääsin osaksi ylioppilaskuntaliikkeettä. Kyseessä on perinteikäs yli satavuotias opiskelijoiden muodostama edunvalvontaa jatkuvasti tekevä liike. Ihastuin siihen motivaation ja paloon joka ihmisillä siellä oli. Silloin sain oman kosketukseni siihen mitä vaikuttaminen on; jatkuvaa työtä sen asian puolesta johon uskot.

Arttu Leppäkynnäs

Tänä vuonna hallitus työskentelyt jatkuvat minulla Suomen Medisiinariliitossa sekä Kuopion seudun kokoomusnuorissa. Voisi sanoa, että olen opiskelijatoiminnan moniottelija. Vyöltäni löytyy ruokalogistiikan ja vuosijuhlien järjestämistä. Kahvihuoneen varaston täyttämisvastuuta sekä uusimpana ja hienoimpana kokonaisuutena ylioppilaskuntani strategian laadintaa. Työtäni kuvaa yksityiskohtien huomiointi ja tehokkuuden miettiminen. Jos minut valitaan valtuustoon, tulen miettimään näitä samoja asioita myös siellä.  Pitkän linjan (opiskelija)järjestöjääränä työpöydälläni tulee olemaan vahvasti myös opiskelijoiden ja nuorten asiat. Uskon vahvasti, että heihin panostamalla Kuopio tulee olemaan vetovoimainen ja kasvava kaupunki vielä 2040-luvulla. Sen sijaan, että tämä yksinoikeus olisi pelkästään Etelä-Suomella. 

Kuopion kaupungissa asuu noin 120 000 henkilöä, joista 6 800 opiskelee yliopistossa ja 5750 ammattikorkeakoulussa. Opiskelijat ovatkin merkittävä joukko ja he muodostavat noin kymmenyksen Kuopion kuntalaisista. Viime valtuustokaudella opiskelijoita oli 59 paikkaisessa valtuustossa silti vain kaksi. Opiskelijat ovatkin selkeästi aliedustettuna valtuustossa. Laskennallisesti määrän tulisi olla 5-6, jotta opiskelijat olisivat asianmukaisesti edustettuina ja vaikuttamassa Kuopion kehittämiseen.

Kuopion kaupungin tavoitteista vuodelle 2030 neljä kuudesta koskettavat opiskelijoita jollain tavoilla: 

 • Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä sekä hyvä yritysilmasto
 • Savilahti Euroopan kiinnostavin oppimis- ja innovaatioympäristö
 • Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, tapahtuma- ja matkailualue
 • Terveys-, ympäristö- ja hyvinvointiosaamisen edelläkävijä

Kuopion kasvu ja tulevaisuus tulee olemaan vahvasti sidoksissa siihen mitä korkeakouluissa tehdään. Niiden avulla Kuopion alue saa osaavaa ja taitavaa työvoimaa. Korkeakoulut kykenevät houkuttelemaan potentiaalista työvoimaa aina ulkomaita myöten ja luovat innovaatioita ja yrityksiä ajansaatossa.

Korkeakoulujen merkitys on alueellemme valtavia. Kuopion alueen 13 000 korkeakoulu opiskelijan taloudellista merkitystä alueelle voi havainnollistaa sillä, että Savonlinnasta opettajakoulutuksen myötä poistui myös 13 miljoonan euron edestä ostovoimaa. 

Äänestämällä opiskelijaa annat samalla äänesi Kuopion tulevaisuudelle, yrittäjyydelle sekä kasvulle. Haluan lähteä tekemään Kuopiosta aidosti isoa opiskelijakaupunkia. Kuopion kompaktin kampuksen ja tulevan Savilahti projektin myötä tämä haave on myös mahdollinen. Kuopio tulee onnistumaan tavoitteissaan, kunhan yliopistoon, opiskelijoihin sekä kehittämiseen investoidaan tarpeeksi. Tämä tarkoittaa edullista opiskelija-asumista, hyvin toimivaa joukkoliikennettä, erinomaisia Vilkku-pyöriä, hyviä liikuntapaikkoja sekä vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia.

Vuosi 2030 tulee nopeammin mitä uskoisikaan, on aika aloittaa työt heti!

Pidempi esittely vaaliteemoistani

Opiskelijat ja nuoret ovat olleet huonosti edustettuna Kuopion kaupunginvaltuustossa. Laskennallisesti 59 paikkaisessa kaupunginvaltuustossa tulisi olla kuusi opiskelijataustaista edustajaa, mutta viime kaudella heitä oli vain kaksi. Haluan tuoda opiskelijoiden ja nuorten asiaa esille. Valtuustossa tulee pitää huoli siitä, että päätökset ovat hyviä sekä nyt, että myös 10 vuoden kuluttua. Haluan ajaa politiikkaa, joka ottaa vastuun sekä nykyisistä, että myös tulevista sukupolvista.

Haluan tulevaisuudessa lisätä Kuopion vetovoimaisuutta erityisesti nuorille ja opiskelijoille. Kuopion ehdottomia vahvuuksia on upea lähiluonto, jota tulisi hyödyntää nykyisiä liikuntamahdollisuuksia parantamalla. Kuopion hienouksia on selkeä ja viihtyisä tori sekä keskusalue. UEF:in Kuopion kampus on erittäin tiivis ja keskeisellä alueella, mikä on etu moniin muihin korkeakoulu ja yliopistokaupunkeihin verrattuna. Juurikin näistä syistä haluaisin että kaupunkia rakennettaisiin, siten että autoton asuminen olisi mahdollista ja että keskustasta saataisiin aidosti vetovoimainen ja tiivis nähtävyys sekä paikka, jossa ihmiset haluavat viettää aikaa.

Tavoitteissani mielenterveysasiat ovat minulle tärkeitä. Koen, että mielenterveydestä tulisi puhua enemmän myös valtuuston tasolla. Koen hyväksi, että henkisestä hyvinvoinnista on nykypäivänä entistä enemmän puhetta, mutta itse haluan myös tekoja sanojen rinnalle. Suomen Mielenterveysseuran arvioiden mukaan yksi mielenterveyteen käytetty euro maksaa itsensä takaisin viisinkertaisena. Mielenterveyden ongelmat ovat merkittävä inhimillisen kärsimyksen lähde. Itsestäni tuntuu siltä, että erityisesti nuoremmilla sukupolvilla on runsaasti ongelmia jaksamisen ja nykyajan vaatimusten suhteen. Koronapandemia on vielä korostanut näitä ongelmia.

Vaikutteita vaalitavoiteisiini olen ottanut Kokoomusnuorten, Suomen Opiskelija-Asunnot ry: n sekä Opiskelijoiden Liikuntaliiton kuntavaaliohjelmista. Nämä ovat niitä tekoja, joilla ajattelen, että voimme saada aikaan paljon hyvää:

Mielenterveys tulee kirjata osaksi kunnan strategisia tavoitteita. Opiskelijat ja muut heikommassa asemassa olevat ryhmät tulee huomioida tässä.

 • Kunta edistää mielenterveyttä tarjoamalla joustavia mahdollisuuksia liikkumiseen lähiluonnossa. Ryhmätoimintaa kannatta hyödyntää ehkäisemään mm. vanhusten yksinäisyyttä. Nämä molemmat vaihtoehdot ovat huomattavan paljon edullisempia, kuin päivystyskäynti, jonka vanhusten yksinäisyys voi pahimmillaan aiheuttaa.
 • Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa kunnan ympäristöasioihin ja tehdä itse pieniä ympäristötekoja arjessaan. Tätä varten valtuuston tulee kehittää osallistamisen keinoja erityisesti nuoria ajatellen.
 • Kunta tulee tukea järjestölähtöistä toimintaa vahvistamalla rahoituskanavia ja kumppanuuksia sekä ottaa kehittämistyössä huomioon järjestöjen monimuotoisuuden. Pientenkin järjestöjen vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen voi olla merkittävä.
 • Kunta luo ja vakiinnuttaa kunnan ja järjestöjen yhteistoimintamalleja, kuten yhteisiä ja säännöllisesti kokoontuvia foorumeita, joilla voidaan jakaa hyviä toimintatapoja, sekä luoda järjestöjen verkosto.
 • Kuopion kunnan tulee laatia itsemurhien ehkäisyohjelman ehkäistäkseen kunnassa tapahtuvia itsemurhia.

Merkittävä osa päästöistä syntyy liikenteestä ja lämmityksestä. Näihin kahteen puuttumalla voimme siis saada aikaan eniten muutosta. Oma ajattelutapani lähtee siitä, että ihmiset toimivat kestävästi ja ekologisesti, mikäli se on heille mahdollista sekä järkevää. Sen takia hiilineutraalia tapaa liikkua tulee järkeistää. Tämän lisäksi kävelyä ja pyöräilyä hyödyntämällä voimme saada myös terveys hyötyä.

 • Itärata sekä lähiratayhteyksien kehittäminen tulee olemaan Kuopion elinehto tavoitellessamme elinvoimaisuutta ja hiilineutraaliutta.
 • Useammalle suomalaiselle on mahdollistettava toimiva arki myös ilman omaa autoa. Autoilun vähentämisen on tapahduttava parantamalla julkisen liikenteen yhteyksiä, ei hankaloittamalla yksityisautoilua.
 • Lähiluonnon arvo on huomioitava päätöksenteossa. Luonnon monimuotoisuudesta pidetään huolta kaupungissa ja kunnissa. Lähdetään rakentamaan mieluummin korkealle kuin laajalle ja säästetään lähiluontoa. Tällä tavoin myös iso osa palveluista ja kaupoista ovat saavutettavissa, joko kävellen tai pyörällä.
 • Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuutta on kasvatettava entisestään Kuopiossa. Meidän tulee tavoitella tilaa, jossa Kuopiossa voi elää täysipainoista elämää ilman, että itse tarvitsee omistaa autoa. • Kuopion on taattava kattava monipuolisten kierrätyspisteiden verkko
 • Julkiset rakennukset on suunniteltava monikäyttötiloiksi, joista saadaan mahdollisimman suuri hyöty yhteisölle.
 • Tässä apuna esimerkiksi uudisrakentamisen keskittämistä hyvien julkisenliikenteen väylien yhteyteen, pyöräilyväylien hyvä ylläpito, sähköpyörätuki.
 • Kaupunkiseuduilla tarvitaan nimetyt vastuutahot tekemään ja koordinoimaan pyöräilyn paikallista markkinointia, rakentamaan monipuolista pyöräilykulttuuria sekä kehittämään pyöräilypalveluja. Palveluiksi voidaan lukea mm. turvallisen lukituksen mahdollistavat pyörien runkotelineet, huoltopisteet sekä kaupunkipyörät.
 • Kuopiossa ollaan asiassa edellä useita, muita kaupunkeja asiassa, mutta hyvää työtä tulee jatkaa.
 • Savilahden alueelle tulee rakentaa lähiliikuntapaikka, jota voidaan käyttää tapahtumien järjestämiseen, sekä liikuntaan ympäri vuoden.
 • Kuopion kunnan tulee huomioida opiskelijat liikuntapalveluissa, sillä iso osa opiskelijoista asuu köyhyysrajan alapuolella.
 • Opiskelija-asuntoihin ei tule edellyttää autopaikkoja. Kustannuksia ei tule myöskään nostaa liian yksityiskohtaisella kaavoittamisella.
 • Yleishyödyllisen yhteisön omistaman ja yleishyödyllisessä käytössä olevan rakennuksen kiinteistöveroprosentiksi tulisi asettaa mahdollisimman pieneksi.

LIITY KOKOOMUSNUORIIN!

Tule mukaan päättämään, miltä Suomi näyttää huomenna. Haluamme olla rakentamassa kannustavaa, välittävää ja jokaista yksilöä kunnioittavaa yhteiskuntaa.

Liity Kokoomusnuoriin!

Vieritä ylös