Ekonomi
Edistyksen asialla

Johannes Mäkilä Lahden kaupunginvaltuustoon

Mäkilä Johannes
154

Mäkilä Johannes

29 v. Kauppatieteiden maisteri, toimihenkilö

Lahti

Olen 29-vuotias ekonomi, toimihenkilö ja aktiivinen kansalainen. Intohimojani talouden ja politiikan ohella ovat muun muassa lukeminen, kirjoittaminen ja vaikuttaminen. Arvojani ovat vapaus, sivistys ja edistys.

JOHANNES

29v ekonomi, toimihenkilö ja aktiivinen kansalainen. Intohimojani talouden ja politiikan ohella ovat muun muassa lukeminen, kirjoittaminen ja vaikuttaminen. Arvojani ovat vapaus, sivistys ja edistys.

Kaukokatseinen kaupunkisuunnittelu

Monipuolista kaavoitusta

Luontoa ja liikuntapaikkoja

Malttia liikennehankkeisiin

Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Syrjäytymisen estäminen

Työtä työttömille

Kestävä kuntatalous

Velaksi elämisestä eroon & Verokertymän kasvattaminen

Loppu turhille investoinneille

Nollatoleranssi veronkorotuksille & Ostovoimaa veronmaksajille

Tehokas, avoin ja asukaslähtöinen hallinto

Osallistava budjetointi ja kaupunkilaisten kuuleminen

Vähemmän byrokratiaa, enemmän elinkeinoelämää

Lakisääteiset ydintehtävät etusijalle

Vaaliteemat

Tulevalla vaalikaudella kaikkein tärkeintä on keskittyä sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn, mikä merkitsee panostuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Ylipäänsä syrjäytymisen estäminen ja varhainen puuttuminen ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Tämä tarkoittaa myös sitä, että luodaan työtä työttömille.

Kaukokatseinen kaupunkisuunnittelu on myös tärkeää: monipuoliset liikenneyhteydet, luonto, liikuntapaikat sekä monimuotoinen kaavoitus ovat edistämisen arvoisia asioita, joista jälkimmäinen merkitsee asuinalueiden viihtyvyyttä sekä houkuttelevia tontteja niin ihmisten kuin yritystenkin tarpeisiin.

Tehokas, avoin ja asukaslähtöinen hallinto merkitsee julkisten palvelujen sujuvuutta vähentämällä byrokratiaa. Lisäksi kaupunkilaisten kuuleminen myös vaalien välillä on tärkeää varsinkin suurimpien toimenpiteiden osalta: osallistavaa budjetointia sekä neuvoa-antavia kansalaiskyselyjä on kehitettävä lisää.

Pidemmän päälle tärkeää on myös kestävän kuntatalouden tavoittelu: tavoittelemisen arvoista onkin päästä velaksi elämisestä eroon. Käytännössä turhiin hankkeisiin tuhlaaminen on lopetettava. Niukat verovarat onkin kohdennettava kaupungin lakisääteisiin ydintehtäviin. Uusia yrityksiä ja työpaikkoja saavuttaen voidaan saada verokertymä kasvuun, minkä johdosta asetetaan nollatoleranssi veronkorotuksille. Ihmisten ostovoima edistää alueen elinvoimaa!

Johannes

Olen Johannes Mäkilä, lahtelainen ekonomi, toimihenkilö ja paljasjalkainen päijäthämäläinen. Saatuani opinnot päätökseen muutin takaisin kotiseudulle. Viime vuosina olen seurannut aktiivisesti kotikaupunkini päätöksentekoa havaiten useita kehittämiskohteita. Aina uuden idean saatuani olen ottanut kantaa esitellen perustellun näkemykseni. Useita kirjoituksiani onkin julkaistu paikallislehtien sivuilla.

Aktiivinen kansalaisuus on minulle elämäntapa, jossa poliittinen vaikuttaminen on tärkeässä osassa. Ehdokkuus vaaleissa onkin paras tapa päästä edistämään yhteisiä asioitamme.

Kannatan kaukokatseista päätöksentekoa, jossa päätöksiä tehdään jopa vuosikymmenten aikajänteellä lyhytnäköisen höntyilyn ja pikavoittojen tavoittelun sijaan. Kannatan myös sitä, että päätöksenteko perustuu faktoihin ja tieteelliseen näyttöön. Siksi olen tarvittaessa valmis jalostamaan näkemyksiäni, mikä luonnollisesti merkitsee myös kaupunkilaisten aktiivista kuulemista

”Aina uuden idean saatuani olen ottanut kantaa esitellen perustellun näkemykseni. Useita kirjoituksiani onkin julkaistu paikallislehtien sivuilla.” 

Niitä pääset lukemaan täältä sekä täältä

LIITY KOKOOMUSNUORIIN!

Tule mukaan päättämään, miltä Suomi näyttää huomenna. Haluamme olla rakentamassa kannustavaa, välittävää ja jokaista yksilöä kunnioittavaa yhteiskuntaa.

Liity Kokoomusnuoriin!

Vieritä ylös