Huomisen Joensuun rakentaja

Oskar Mannelin

Mannelin Oskar
387

Oskar Mannelin

19 v. Opiskelija, kevytyrittäjä

Joensuu, Noljakka

Olen 19-vuotias Joensuusta kotoisin oleva ylpeä pohjoiskarjalainen. Toimin päätoimisesti lukion kolmannen vuoden opiskelijana ja valmistun ylioppilaaksi vuoden 2021 jouluna. Opiskelujeni ohessa toimin myös useiden yhdistysten hallituksissa ja muissa vaikuttajaryhmissä.

Lähdin ehdolle kuntavaaleissa, sillä haluan olla rakentamassa entistä kansainvälisempää, osallistavampaa sekä taloudellisesti, että ekologisesti kestävämpää Joensuuta. Tavoitteeni on, että huomisen Joensuu on jokaiselle meistä hyvä paikka asua ja elää.

Oskar Mannelin

Terve! Olen Oskar Mannelin, 19-vuotias joensuulainen abiturientti. Suoritan opiskelujani Joensuun normaalikoulun lukiossa ja valmistun ylioppilaaksi vuoden 2021 joulukuussa. Toimin kuitenkin opiskelujeni ohella myös kevytyrittäjänä ja vaikutan useissa paikallisissa yhdistyksissä sekä niin Joensuun nuorisovaltuustossa, kuin myös Pohjois-Karjalan maakunnallisessa nuorisovaltuustossa.

Olen asunut Joensuussa ja näin myös Pohjois-Karjalassa koko ikäni ja tämä alue onkin minulle rakas koti. Teen päivittäin töitä niin luottamustehtävissäni, kuin myös vapaaehtoistyön kautta kaupunkimme olojen kehittämiseksi ja haluankin olla rakentamassa parempaa huomisen Joensuuta. Tavoitteeni on oman työni kautta olla rakentamassa Joensuuta, joka on entistä kansainvälisempi, nuorisoystävällisempi sekä vakaampi.

Lähdin mukaan vaikuttamiseen ensimmäisen kerran 14-vuotiaana yläkoululaisena, kun asetuin ehdolle Joensuun nuorisovaltuustoon. Pääsin läpi Joensuun 6. suurimmalla äänisaaliilla ja jo ensimmäisellä kaudellani pääsinkin toimimaan Nuorisovaltuustomme 2. varapuheenjohtajana sekä nuorten edustajana mm. OOKOO-hankkeen ohjausryhmässä ja Joensuun HYTE-valmisteluryhmässä. Innostuneena mahdollisuudesta vaikuttaa kaupungin asioihin ja tuoda nuorten ääntä esille päätöksenteossa, asetuin myös ehdolle ja pääsin läpi toiselle sekä kolmannelle nuorisovaltuustokaudelleni. Näiden kahden jälkimmäisen kauden aikana, minulla onkin ollut kunnia toimia nuorten edustajana useissa erilaisissa tilaisuuksissa sekä Joensuun kaupunkirakennelautakunnan toiminnassa.

Nuorisovaltuustotoiminnan ohella, olen myös toiminut useissa eri luottamustehtävissä, kuten Joensuun 4H-yhdistyksen puheenjohtajana, Allianssin kansainvälisen nuorisopolitiikan ryhmän jäsenenä, Pohjois-Karjalan maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtajana

Vaaliteemani

Olen ehdolla vuoden 2021 kuntavaaleissa, sillä haluan huomisen Joensuun olevan aikaisempaa kansainvälisempi, osallistavampi sekä taloudellisesti, että ekologisesti kestävämpi kaupunki. Olen kartuttanut kokemustani näiden kaikkien teemojen saralla jo usean vuoden ajan toimiessani useissa eri luottamustehtävissä, ja haluankin nyt laittaa kaiken peliin sen eteen, että Joensuu on meille jokaiselle huomenna parempi paikka elää ja asua.

Joensuu on kehittynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana, kohti näitä tavoitteita, mutta paljon on vielä tehtävänä. Jotta tekeminen ei jäisi kuitenkaan pelkkien sanojen tasolle, olen alle koonnut muutamia tärkeitä toimenpiteitä, joita halua olla edistämässä, mikäli tulen valituksi valtuustoon. Nämä toimenpiteet tavoitteet eivät tietenkään ole yksin ratkaisu kaikkiin meitä kohtaaviin ongelmiin, mutta ne ovat suuria harppauksia sen varmistamiseksi, että kaupunkimme on elinvoimainen ja kenties nykyistä parempikin paikka asua tulevaisuudessa.

Yhteistyöllä eteenpäin!

Kansainvälinen yhteistyö on avainasemassa paremman Joensuun tulevaisuuden kannalta ja sitä tuleekin tukea niin tarjoamalla jalansijaa kaupunkiimme saapuville kansainvälisille toimijoille – olipa sitten kyse yrityksistä, tapahtumista tai jostain muusta – ja lähtemällä myös kaupunkina rohkeasti mukaan yhteistyöhön yli rajojen. Muun muassa Barentsin alueen yhteistyö ja keskinäinen yhteistyö Venäjän kehittäminen takaavat molemmat kaupungillemme mahdollisuuksia niin taloudelliseen kasvuun turismin lisääntymisen myötä, kuin aikaisempaa intohimoisempien projektien toteutukseen.

Jotta saamme nostettua Joensuun ja samalla koko Pohjois-Karjalan maailmankartalle, meidän tulee olla valmiita tukemaan alueemme osaavia kulttuuritoimijoita ja mahdollistaa suuren mittaluokan tapahtumien järjestäminen alueellamme. Sen lisäksi, että kaupunkimme on tehtävä tämän edistämiseksi niin kaavoituksellisia, kuin myös rahoituksellisia ratkaisuja, Joensuun tulee olla myös aktiivisesti innovoimassa ja fasilitoimassa uusien tapahtumakonseptien syntymistä. Kaupunkimme tulee aktiivisesti rohkaista ja saattaa yhteen alueemme toimijoita suurempien kokonaisuuksien järjestämiseksi ja tämän edistämiseksi kaupungin tuleekin koota järjestötoimijoista koostuva ja aktiivisesti kokoontuva ”Tapahtumainnovaatio” -ryhmä.

Mullistetaan mielenterveyspalvelut 

Mielenterveys ja sen hoitaminen ovat meitä kaikkia koskettavia asioita, ja valitettavasti moni meistä joutuu painimaan päivittäin siihen liittyvien ongelmien kanssa. Meidän ei tarvitse kuitenkaan selvitä hyvinvointiamme vaivaavien ongelmien kanssa yksin. Mielenterveydellisiin ongelmiin tulee puuttua ajoissa ja palvelut tulee olla kaikkien kaupungin asukkaiden käytössä, jonka vuoksi Joensuun kaupungin tulee tarjota asukkailleen riittävän kattavat ja tehokkaat mielenterveyspalvelut.

Kaupunkimme mielenterveyspalveluihin tulee panostaa lisää resursseja, jonka tulee näkyä niin jonotusaikojen lyhentymisenä, kuin myös avun hakemisen aikaisempaa matalampana kynnyksenä. Isompien mielenterveydellisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi kaupunkimme tulee myös ottaa käyttöön 9. -luokkalaisten pakollisen kouluterveydenhoitajan käynnin yhteydessä tapahtuva pakollinen koulupsykologikäynti. Tämä poistaa niin tabua avun hakemisen ympäriltä, kuin myös tarjoaa oppilaille mahdollisuuden tuoda ongelmiaan esille mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Tämän lisäksi kaupungin tulee myös kehittää jalkautuvan matalan kynnyksen mielenterveystyön toimintaa.

Kuunnellaan kaikkia

Vanhus- ja vammaisneuvostojen, sekä nuorisovaltuuston olemassaolo yhdistettynä kuntalaisille järjestettäviin kuulemistilaisuuksiin, ovat upeita askelia kohti kaupunkia, jossa kaikkien ääni tulee kuulluksi, mutta työtä tämän toteuttamiseksi on yhä edessä. Näiden ryhmien toimintaedellytykset tulee taata myös tulevaisuudelle, varmistamalla niille niiden tarpeiden mukainen budjetti sekä sopivat tilat toiminnalle. Kaikille näille toimintaryhmille tulee myös sallia puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston kokouksiin. Näin voimme varmistaa, että jokaisen eritysryhmämme tarpeet ja toiveet tulevat kuulluksi kaupunkimme päätöksenteossa.

Osallistavamman Joensuun rakentamiseksi meidän tulee myös aloittaa osallistuvan budjetoinnin kokeilu, jossa kaupungin asukkailta – ja eritoten nuorilta – kysytään mitä he haluaisivat summalla X tehtävän. Osallistuvan budjetoinnin kokeilu tarjoaa kaupunkilaisillemme olla vaikuttamassa suoraan siihen mihin kaupunkimme rahoja käytetään sekä mahdollisuuden kokeilla jotain täysin uutta. Kokeilu voikin tuoda mukanaan myös täysin uudenlaisia innovaatioita, jotka tukevat entisestään kaupungin asukkaiden hyvinvointia, suoraan kaupunkilaisilta itseltään.

Osallisuuden turvaamiseksi, myös kaupunkimme päätöksenteon tulee olla avointa. Jotta kaupunkilaiset voivat osallistua päätöksentekoon, tulee heidän tietää mitä asioita on milloinkin päätettävänä. Jotta päätöksistä voidaan käydä kriittistä, mutta myös faktapohjaista keskustelua, kaupunkilaisilla tulee olla tiedossa faktat päätösten takana ja niille annetut perustelut. Tässä Joensuun tuleekin tehdä aikaisempaa parempaa työtä ja tiedottaa kuntalaisia aktiivisesti erityisesti paljon keskustelua herättäneiden päätösten taustoista niin omilla nettisivuillaan, kuin myös paikallislehtien palstoilla.

Taloudellista kestävyyttä ympäristön ehdoilla

Taloudellinen vakaus on tärkeä osa kestävän tulevaisuuden rakentamista niin henkilökohtaisessa elämässä, kuin myös Joensuun kaupungin kohdalla. Kestävä taloudenpito takaa meille sen, että kaupunkimme voi ylläpitää palvelujaan myös tulevaisuudessa ja voimme jatkaa panostusta jokaisen joensuulaisen hyvinvointiin. Tämän saavuttamiseksi meidän tulee houkutella kuntaan niin uusia asukkaita ja yrityksiä, tehostaa kunnan tonttien ja julkisten tilojen käyttöä sekä karsimalla ylimääräisiä menoja. Veronkorotukset eivät saa olla yksinään ratkaisu kunnan talousongelmien ratkaisuun, vaan budjettia tulee tasapainottaa sen molemmilta puolilta.

Talouden tasapainottaminen ei saa kuitenkaan tapahtua ympäristön kustannuksella. Meidän huomioida ympäristö ja sen monimuotoisuus niin tekemissämme kaavoituspäätöksissä, kuin myös muussa kunnan toiminnassa. Päätösten ympäristövaikutukset tulee huomioida niitä tehdessä ja Joensuun tulee myös pyrkiä saavuttamaan päämääränsä olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Lyhytaikainen taloudellinen hyöty ei saa mennä päätöksissä pitkäaikaisten ympäristöllisten vaikutusten edelle.

Tässäkin asiassa päätösten tulee kuitenkin nojata tutkittuihin tuloksiin. Kaupungin tulee selvittää tehtyjen päätösten niin ympäristölliset, kuin myös taloudelliset vaikutukset ja meidän poliitikkojen tehtävä on punnita niiden painoarvot. ”Minusta tuntuu” tai ”lehtien palstoilla on kirjoitettu” -tyylinen päätöksenteko ei ole kestävä ratkaisu kummaltakaan kantilta ja meidän tuleekin nojata päätöksissämme tutkittuihin faktoihin. Hasaniemen kaavan kaltaisia surullisia – ideologian, ei faktojen ajamia – päätöksiä ei saa päästä enää syntymään.

LIITY KOKOOMUSNUORIIN!

Tule mukaan päättämään, miltä Suomi näyttää huomenna. Haluamme olla rakentamassa kannustavaa, välittävää ja jokaista yksilöä kunnioittavaa yhteiskuntaa.

Liity Kokoomusnuoriin!

Vieritä ylös