Sydämeltään savolainen

Niina Paldanius

Paldanius Niina
53

Niina Paldanius

18 v. Lukiolainen

Iisalmi

Olen vaalien alla täysi-ikäistyvä lukiolainen, jonka sydän sykkii sinivihreille arvoille ja yhdenvertaisuuden puolustamiselle. Opiskelen lukiossa toista vuotta ja olen järjestökentällä monessa mukana edistämässä nuorten asemaa yhteiskunnassa sekä päätöksenteossa.

Niina Paldanius

Olen Niina Paldanius – 17-vuotias aktiivinen lukiolainen varustettuna savolaisella elämänasenteella. Opiskelen lukiossa toista vuotta ja sen ohessa toimin järjestökentällä Kokoomusnuorissa sekä Suomen lukiolaisten liitossa. Opiskelun ja politiikan ulkopuolella nautin hitaista aamuista, pitkistä kävelyistä sekä antoisista keskusteluista kahvikupillisen äärellä.

Lukio-opintoni veivät minut Helsinkiin kaksi vuotta sitten, mutta sydämeltäni olen ikuisesti savolainen. Iisalmessa vietin elämästäni ensimmäiset 16 vuotta, joita olen oppinut arvostamaan entistä enemmän maiseman vaihdokseni jälkeen. Iisalmessa vietin suurimman osan lapsuudestani Hernejärvellä hieman kauempana keskustan hälystä. Peruskouluni suoritin Hernejärven koulussa sekä myöhemmin keskustassa Juhani Ahon koulussa.

Vaikuttamisesta kiinnostuin yläasteen lopulla 15-vuotiaana Kokoomusnuorten toiminnan kautta. Vajaan kolmen vuoden aikana olen oppinut politiikan ohella myös paljon yhteistyötaidoista ja mielipiteiden yhteensovittamisesta. Kokoomusnuorten toiminnan ohella olen Helsingissä ollut mukana Suomen lukiolaisten liiton toiminnassa, joka on antanut uudenlaista näkökulmaa politiikkaan ja päätöksentekoon. Vaikuttamisen kanssa kulkemani polku on vain lisännyt haluani muuttaa yhteiskuntaa ja taistella itselleni tärkeiden arvojen puolesta.

Arvoiltani olen hyvin liberaali ja kuvailisin itseäni vahvasti sinivihreäksi. Vapaus, tasa-arvo ja sivistys ovat arvopohjani peruspilarit, joiden päälle rakennan ajatusmaailmaani. Haluan olla tekemässä tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa ja rakentamassa kestävää yhteiskuntaa tuleville sukupolville. Omalla toiminnallani pyrin myös edistämään avointa keskustelukulttuuria ja tuomaan politiikkaa lähemmäs nuoria.

Olen ehdolla Iisalmen kaupunginvaltuustoon, sillä haluan rakentaa vetomaista kaupunkia joka pystyy tarjoamaan hyvät lähtökohdat elämään aivan jokaiselle! Toivon Iisalmen olevan tulevaisuudessa kaupunki, jolla on tarjottavaa niin työntekijöille ja yrityksille kuin vanhuksille ja opiskelijoillekin. Olen valmis tekemään pyyteettömästi töitä itselleni hyvän nuoruuden tarjonneen kaupungin eteen, jotta sinne on hyvä palata myös tulevaisuudessa.

Nuoret voimavarana

Nuoret ovat Iisalmen tulevaisuus. Panostus nuoriin on suora panostus tulevaisuuteen. Kaupungin tulee ottaa huomioon lasten ja nuorten tarpeet sekä hyvinvointi kaikessa päätöksenteossa, sillä he ovat tulevaisuuden osaajia ja tekijöitä!

Koulutus

Huolehditaan koulutuksen laadusta ja saatavuudesta niin peruskoulussa, toisella asteella kuin korkeakoulussakin. Panostetaan opetuksen laatuun, tarkoituksenmukaisiin laitteisiin ja oppimateriaaleihin tarpeeksi sekä huolehditaan koulujen tilojen kunnosta ja sisäilmasta. Tarjotaan opettajille valmiuksia hyödyntää digipedagogiikkaa ja pysyä ajanhermolla koulutuksen uudistuksien osalta.

Hyvinvointi

Tuetaan nuorten hyvinvointia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluilla ja edistetään terapiatakuuta. Panostetaan koulujen oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluihin, jotta jokainen nuori voi saada tarvitsemaansa apua tarpeeksi ajoissa. Varmistetaan nuorisotyön riittävät resurssit ja panostetaan nuorten harrastusmahdollisuuksiin esimerkiksi ulkoliikuntapaikoilla ja hyödyntämällä koulujen tiloja iltaisin.

Osallisuus

Edistetään Iisalmen Nuorisoneuvoston (INN) asemaa esimerkiksi puhe- ja läsnäolo-oikeudella kaupunginvaltuuston kokouksissa. Osallistetaan nuoria kaikilta eri kouluasteilta enemmän päätöksentekoon.

Tulevaisuuteen katsovaa kuntapolitiikkaa

Iisalmen tulee pysyä mukana yhteiskunnan muutoksessa ja tämä tarkoittaa panostuksia niin ilmastotoimiin kuin syrjäytymisen ehkäisemiseen. Pidetään kaikki mukana matkassa ja tehdään Iisalmesta muutoksen edelläkävijä!

Ilmasto

Toimitaan aktiivisesti kaupungin hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Pyritään esimerkiksi lisäämään kasvisruokien ja lihankorvikkeiden määrää julkisessa ruokailussa, panostetaan sähkö- ja kaasuautojen infrastruktuuriin ja joukkoliikenteeseen. Tehdään ilmastotoimia ihmisten ehdoilla!

Talous

Huolehditaan kestävästä ja tasapainoisesta kuntataloudesta. Pyritään tehostamaan palveluiden tuottamista ja kehittämään taloudellisesti kestäviä ratkaisuja. Ei koroteta veroja ratkaisuna talouden tasapainottamiseksi vaan pyritään lähtökohtaisesti löytämään muita keinoja lisätä kunnan tuloja. Veronkorotukset eivät pitkällä aikavälillä ole kestävä ratkaisu tai lisää Iisalmen vetovoimaisuutta.

Yhteiskunta

Kehitetään tasa-arvoa aktiivisesti ottamalla huomioon esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Tarjotaan kaupungin työntekijöille asianmukaista tietoa ja koulutusta asian suhteen. Otetaan rakentamisratkaisuissa huomioon esimerkiksi sukupuolineutraalit ratkaisut.

Vetovoimainen kaupunki


Hyödynnetään myös tulevaisuudessa Iisalmen vahvuuksia lähiluonnosta yrittäjäystävällisyyteen ja tehdään siitä kaupunki, joka voi tarjota kaikille hyvät lähtökohdat mielekkääseen elämään ja toimivaan arkeen. Rakennetaan Iisalmesta kaupunki, johon on helppo niin muuttaa kuin palatakin.

Yrittäjyys ja työllisyys

Kannustetaan verotuksella ihmisiä yrittämään ja tekemään töitä. Pidetään huolta Iisalmen seudun yritysten toimintaedellytyksistä kuntapolitiikan avulla.

Julkinen liikenne

Panostetaan kattavaan ja toimivaan julkiseen liikenteeseen. Huolehditaan sen kohtuuhintaisuudesta ja siihen liittyvän informaation kattavuuteen. Pohditaan ratkaisuja, joiden avulla julkista liikennettä voidaan hyödyntää myös vapaa-ajan liikkumisessa.

Kulttuuripalvelut

Huolehditaan Iisalmen kulttuurikeskuksen ja kirjaston toimintaedellytyksistä myös jatkossa. Kulttuuri pitää kaupungin elävänä sekä edistää yleissivistystä kirjastopalveluiden ohella.

LIITY KOKOOMUSNUORIIN!

Tule mukaan päättämään, miltä Suomi näyttää huomenna. Haluamme olla rakentamassa kannustavaa, välittävää ja jokaista yksilöä kunnioittavaa yhteiskuntaa.

Liity Kokoomusnuoriin!

Vieritä ylös