Saara Penttinen

Penttinen Saara
55

Saara Penttinen

18 v. Lukiolainen

Iisalmi

0451297859

Olen 18-vuotias toisen lukiovuoden opiskelija Iisalmesta. Luonteeltani olen aurinkoinen ja innokas oppimaan ja kokeilemaan uusia asioita. En pelkää haastaa itseäni ja haluan olla mukana vaikuttamassa tärkeisiin kotikuntani asioihin.

Lähdin ensikertalaisena ehdolle kuntavaaleihin, jotta voin olla mukana luomassa houkuttelevaa ja kaikille viihtyisää Iisalmea. Haluan olla vaikuttamassa myös etenkin lasten ja nuorten asioihin. Tärkeitä teemoja itselleni ovat myös kestävä kehitys ja kuntien elinvoimaisuus.

Vapaa-ajallani liikun paljon ja viihdyn myös keittiössä leivonnan parissa.

Saara


Olen asunut koko elämäni elinvoimaisessa Iisalmessa. Päätin asettua ehdolle kuntavaaleihin Iisalmessa 2021, sillä täytettyäni 18-vuotta ymmärsin, että voin oikeasti vaikuttaa kotikaupunkini asioihin enemmän kuin äänestämällä. Nuorten äänestysaktiivisuus on mielestäni aivan liian alhainen ja moni kokee politiikan pelottavana ja monimutkaisena asiana. Toki asioihin perehtyminen vie aikaa, mutta ei kyse ole mistään tähtitieteestä. Haluankin omalla ehdokkuudellani osoittaa, että meitä nuoriakin tarvitaan päätöksentekoon. Me nuoret olemme sukupolvi, joka kantaa tulevaisuudessa suuren vastuun maapallosta, Suomesta ja ihan kotikuntiemmekin asioista. Jos me emme tuo omia mielipiteitämme esiin, niin kuka sitten tuo?

Omaan kilpaurheilutaustan useammastakin lajista. Harrastin kilpailullisella tasolla alppihiihtoa ja yleisurheilua useita vuosia ja molemmissa lajeissa olen saavuttanut useita SM-pistesijoja. Urheilu opetti minulle vastuunottamista, pitkäjänteisyyttä ja reipasta elämänasennetta. Aktiivisen taustan takia minulle on tärkeää olla varmistamassa, että Iisalmessa on mahdollisuus harrastaa laadukkaasti monipuolisesti. Urheilupaikkoja täytyy olla riittävästi ja vuoroja esimerkiksi jäähalliin ja jalkapallokentille tulee tarjota joukkuetoiminnan ulkopuolellekin.

Asetuin ehdolle, jotta voin edistää niin lasten ja nuorten kuin kaikkien muidenkin kuntalaisten asioita Iisalmessa. Minulle on tärkeää, että perusopetuksen laatu pysyy Iisalmessa jatkossakin hyvänä ja että jokaisella lapsella on mahdollisuus oppia omat erityistarpeet huomioon ottaen. Tämän takia muun muassa luokkien ryhmäkoot täytyy pitää pieninä ja kouluissa tulee jatkossakin tarjota vuosiviikkotunteja yli valtakunnallisen minimin. Lukiolaisena minulle on myös tärkeää, että esimerkiksi Iisalmen lyseossa säilyy mahdollisuus opiskella muun muassa vieraita kieliä. Opiskelin itse yläkoulussa espanjan kieltä, jonka tultuani lukioon vaihdoin saksaan. Lukion toisella kävin myös yhden kurssin ranskan kieltä. Olen huomannut, miten lukiossa lyhyiden kielien suosio on tippunut ja kursseilla saattaa olla ainoastaan pari opiskelijaa. Pienistä ryhmäkoista huolimatta koen, että jokaisella tulisi olla mahdollisuus opiskella uusia kieliä ja käydä soveltavia kursseja pienistä ryhmäkoista huolimatta.

Vahvuuteni ehdokkaana ovat sanavalmius, pitkäjänteisyys ja helposti lähestyttävyys. Olen myös tavallinen kuntalainen ilman ennakkoluuloja, joten tartun asiaan kuin asiaan innolla. Vaikka en vielä omaakaan paljoa kokemusta politiikan saralta, odotan innolla tulevaisuutta ja mahdollisuuksia olla tekemisissä politiikan kanssa. Omaksun nopeasti uusia asioita ja koenkin, että reippaan elämänasenteeni ansiosta olen kaikille kuntalaisille hyvä ehdokas kuntavaaleissa.

Vaaliteemani

Tärkeimmät teemani ehdolle lähtiessäni ovat lapset ja nuoret sekä Iisalmen houkuttelevuus. Haluan myös olla mukana rakentamassa kestävää Iisalmea. Nuorena olen tietenkin huolestunut ilmastonmuutoksesta, sillä olen sukupolvea, joka joutuu ratkaisemaan yhteistä ilmastokriisiämme. Päätöksenteossa haluan olla mukana varmistamassa, että Iisalmessa otetaan jatkossakin huomioon ympäristö ja ilmasto.

Viihtyvyys ja houkuttelevuus

Haluan, että Iisalmessa jokainen pääsee toteuttamaan itseään ja että jokainen kokee Iisalmen turvallisena ja viihtysänä kaupunkina asua. Muuttotappiokuntana Iisalmen houkuttelevuuteen tulee satsata. Mielestäni meidän täytyisi miettiä lähemmin niitä syitä, joiden takia ihmiset jäävät Iisalmeen tai muuttavat tänne, eikä keskittyä niinkään syihin, joiden vuoksi nuoret muuttavat pois. On totta, ettei Iisalmi pysty tarjoamaan nuorille yliopistoja tai kaikkia miellyttäviä opintoaloja. Meidän täytyy kuitenkin pohtia ennemmin Iisalmen vahvuuksia, eikä heikkouksia. Toivon, että Iisalmen Kokoomuksen kanssa löydämme yhdessä vaihtoehtoja, joilla Iisalmen houkuttelevuutta voidaan kehittää. Nuoret takaavat kuntien tulevaisuuden, jonka takia on entistäkin tärkeämpää, että vaalityössä ja vaikuttamisessa keskitytään enemmän nuoriin. Millainen on tulevaisuuden Iisalmi, jos päätöksen teossa ei kuunnella tulevaisuuden Iisalmen asukkaita? Mielestäni kehittämisideoita ei voi koskaan olla liikaa. Kuntalaisten ideoista vasta lähdetään rakentamaan toimivia ratkaisuja. Näin ollen tavallisten ihmisten ideat ja ajatukset toimivat pohjana päätöksenteolle. Juuri tämän vuoksi haluan olla helposti lähestyttävä henkilö niin alakouluikäisille lapsille kuin vanhuksillekin. Jokaisen ääni täytyy tulla kuulluksi rakennettaessa yhdessä kaikille hyvää Iisalmea.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee sijoittaa varsinkin nyt korona-aikana ja koronan jälkeen. Nuorten pahoinvointi tulee ottaa tosissaan ja miettiä ratkaisuja, jotka koskettavat nuoria lähemmin. Vaikka poliisien lisääminen perjantai-iltana kadulla voi tuoda turvaa ja estää julkisen rikollisuuden, ei se itse poista ongelmaa. Viime vuosina Iisalmessa huumeet ja päihteet ovat olleet uutisissa useaan otteeseen. Yhä nuoremmat kokeilevat koviakin huumeita koko ajan nuoremmalla iällä. Koen, että päihteistä ja mielenterveysongelmista tulee puhua paljon avoimemmin jo varhaiskasvatuksesta lähtien. Aiheesta täytyy saada helpommin lähestyttävä, jotta puhuminen helpottaa. Meidän tulisi myös pohtia, mistä kiinnostus päihteitä kohtaan johtuu. Uskon, että jo pienetkin muutokset yhteisessä asenteessa voivat muokata lasten ja nuorten mielipiteitä päihteidenkäyttöä kohtaa. Ei tule unohtaa, että korona vaikuttaa myös lapsiin ja nuoriin. Sulkutilat, etäkoulu, harrastustoiminnan keskeytys… Kaikella on vaikutusta, ja juuri sen takia meidän täytyy kuunnella aivan kaiken ikäisiä, jotta saamme tietää, mitkä asiat painavat kuntalaisten mieliä ja sitä kautta pohtia resurssien kohdentamista esimerkiksi nuorten mielenterveyspalveluihin. 

Laadukas opetus

Minulle on myös tärkeää opetuksen laatu ja se, että jokaisella lapsella on yhtäläiset mahdollisuudet niin varhaiskasvatukseen kuin laadukkaaseen perusopetukseen. Koen olevani etuoikeutetussa asemassa, sillä Iisalmi tarjoaa peruskoulussa vuosiviikkotunteja yli valtakunnallisen minimin, mikä havaitaan muun muassa menestyksenä ylioppilaskokeissa. Minulle on tärkeää olla mukana varmistamassa laadukkaan opetuksen säilymistä Iisalmessa. Koulun merkitys on lapselle niin suuri, ettei siitä saa mielestäni missään vaiheessa tinkiä. On myös muistettava, että jokainen oppilas tarvitsee henkilökohtaista ohjaamista, ja että jokainen lapsi on kohdattava yksilönä. Haluan olla omalta osaltani myös varmistamassa, että koulu on turvallinen paikka jokaiselle. Kiusaamiseen tulee puuttua aina ja tarvittaessa viedä asiaa eteenpäin. Tärkeää on pitää kynnys puuttua kiusaamistilanteeseen alhaisena.

Lukiolaisena olen etenkin kiinnostunut Iisalmen lyseon tarjoamista kursseista ja siitä, mitä mahdollisuuksia Iisalmen lyseo antaa opiskelijoille. Mielestäni lukiomme tarjoaa jo nyt kattavan määrän koulukohtaisia syventäviä kursseja useissa aineissa. Koen, että pitämällä koulumme kurssitarjottimen laajana takaamme opiskelijoille valinnan varaa ja mahdollisuuksia syventää oppimaansa. Erityisen huolissaan olen lyhyiden kielten suosiosta. On totta, että uudistuneen todistuvalinnan takia yhä harvempi yksinkertaisesti jaksaa panostaa enää ylimääräiseen kieleen, kun todistuvalinnassa paraskin lyhyen kielen arvosana (laudatur) tuottaa varsin vähän pisteitä. Koen silti, että vieraan kielen opiskeleminen on rikkaus, josta on paljon hyötyä tulevaisuudessa. Tämän vuoksi Iisalmen lyseon tulisi varmistaa kurssien toteutuminen, vaikka ryhmäkoot uhkaavat vuosi vuodelta pienentyä. 

LIITY KOKOOMUSNUORIIN!

Tule mukaan päättämään, miltä Suomi näyttää huomenna. Haluamme olla rakentamassa kannustavaa, välittävää ja jokaista yksilöä kunnioittavaa yhteiskuntaa.

Liity Kokoomusnuoriin!

Vieritä ylös