Nuorena nuorille

Sauli Sarjus

Sarjus Sauli
88

Sauli Sarjus

27 v. Jäsenpalveluasiantuntija

Kouvola

0405725319

Olen 27-vuotias Kokoomuksen kuntavaaliehdokas Kouvolasta. Teemoinani on nuoriso, koulutus, talous ja työ. Toimin Kouvolan seudun Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja. Harrastuksinani ovat golf, valokuvaus, politiikka, elokuvat sekä urheilu.

MINÄ

Olen 27-vuotias paljasjalkainen Kouvolalainen. Ala-asteen kävin Sarkolan koulussa, yläasteen Kouvolan yhteiskoulussa ja ammattikoulun Heinolan sekä Kouvolan ammattiopistoissa. Ammattikoulun ensimmäisen vuoden suoritin Heinolassa, jonka jälkeen siirryin takaisin Kouvolaan opiskelemaan. Vuonna 2013 valmistuin automaatioasentajaksi Kouvolan seudun ammattiopistosta.

Ammatikoulun jälkeen siirryin suorittamaan asepalvelusta Vekaranjärvelle. Asepalveluksen suoritin panssarijääkärikomppaniassa,  koulutukseltani olen sotilaskuljettaja. Kuljettajakoulutuksessa sain CE-kortin, ammattipätevyydet sekä ADR-luvat.

Ennen ammattikorkeakouluopintoja työskentelin puoliperävaununkuljettajana, jota tein myös ensimmäiset vuodet opintojen ohessa. Kuljettajan tehtävien lisäksi työskentelin opintojen ohessa julkiskalusteasentajana, joka on muuten pitkäaikaisin työ, jota olen toistaiseksi tehnyt. Alotin julkiskalusteasentajan tehtävät jo ennen 15 v. ikävuotta.

Tällä hetkellä opiskelen oikeustradenomiksi (AMK) sekä työskentelen jäsenpalveluasiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Kaakossa.

Työskentelyjen lisäksi olen ollut aktiivinen opiskelijapolitiikassa lähes koko opiskelujeni ajan. Olen toiminut Klato ry:ssä, opiskelijakunta Kaakossa sekä Xamk Oy:n hallituksessa. Valtakunnelliseen opiskelijapolitiikkaan olen osallistunut SAMOKin liittokokouksien kautta.

KOKOOMUS

Puolueen jäseneksi liityin vuonna 2019, joten voisi sanoa, että olen varsin tuore tapaus poliitiikan kentällä. Tästä huolimatta olen päässyt mukaan toimintaan nuorten paikallisjärjestön sekä Kokoomusnuorten liiton kautta.

Kaudella 2020 toimin Kouvolan seudun Kokoomusnuorten varapuheenjohtajana sekä Kokoomusnuorten sivistyspolitiikan johtoryhmän varapuheenjohtajana.

Olen pyrkinyt osallistumaan aktiivisesti niin Kokoomusnuorten, kuin myös  “ukkojenkin” tapahtumiin.

KUNTAVAALIT

Miksi sitten olen ehdolla kuntavaaleissa?

Minä, kuten moni muukin nuori on käynyt sisäistä pohdintaa tulevaisuuden asuinkunnan osalta.

Syynä poismuuttoon on monesti Kouvolan tarjoamien palveluiden sekä mahdollisuuksien vajavaisuudet, erityisesti nuorille.

Pohdin ennen AMK opintoja, että muutanko toiseen kaupunkiin, vai lähdenkö ehdolle kuntavaaleihin Kouvolassa. Monen tekijän summana päädyin jälkimmäiseen.

Kouvola ei tarjoa nykyisellään riittäviä puitteita, jotta nuoret aikuiset jäisivät asumaan sekä opiskelemaan Kouvolaan.

Nuoret aikuiset ovat elintärkeä kohderyhmä Kouvolan tulevaisuuden kannalta, kuten sanontakin kuuluu: “nuorissa on tulevaisuus”.

Kuntavaaliehdokkaana haluan vaikuttaa erityisesti nuorten asemaan sekä hyvinvointiin.

Nuorisoon panostaminen tarkoittaa myös vanhuksiin panostamista.

Verotuloja ja asukaskantaa kasvattamalla parannamme myös vanhemman asukaskunnan hyvinvointia, kun veropohja lisääntyy ja palveluiden määrä/laatu kasvaa.

VAPAA-AIKA

Harrastuksiini kuuluu golf, tietotekniikka (tietokoneet, rasberry pi, truenas jne) pelaaminen, kuntosali, valokuvaus, luottamustoimet sekä tietysti politiikka. Haaveilun kohteisiin lukeutuu mm. oma koira (mieluiten schipperke). Oman koiran puutetta paikkaan katsomalla koirakuvia ja videota instan kautta  

MOTIVOINTI

Politiikassa minua motivoi uuden oppiminen, vaikuttaminen sekä poliittisten voittojen saavuttaminen. Vaikuttamistoiminnassa on hienoa kokea sekä omakohtaisia onnistumisia, sekä yhteisen hyvän luomista. Kehittymällä omassa toiminnassani, pystyn vaikuttamaan sekä saamaan uusia tärkeitä asioita paremmin eteenpäin.

VAALITEEMANI

1. NUORISO

Nuorten asemaa Kouvolassa on parannettava. Nuorten sekä nuorten aikuisten osallisuutta, vaikuttamista ja kuuntelemista tulee kehittää kaikilla hallintotasoilla. Tämän saavuttamiseksi nuorisovaltuustolla tulee olla edustus kaupunginhallituksessa. Nuorten tehokkaampi huomioiminen jo varhaisessa vaiheessa vähentää osaltaan poismuuttoa. Nuorten harrastuksissa tulee huomioida monimuotoisuus. Kulttuurin ja perinteisten urheilulajien lisäksi nuorilla tulee olla mahdollisuus harrastaa esimerkiksi moottori- ja e-urheilua. Useiden muiden kaupunkien tavoin, myös Kouvolan tulee tarjota maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille.

2. KOULUTUS

Kouvolan on vahvistettava imagoaan opiskelijakaupunkina sekä hyödynnettävä olemassa oleva potentiaali Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelija-asuntoja on kehitettävä korkeakouluopiskelijat sekä opintojen monimuotoisuus huomioiden. Opiskelijoiden ääni on saatava kuuluviin esimerkiksi opiskelijaneuvottelukunnan välityksellä. Opiskelijaedustajien on päästävä mukaan maakunnan yhteistyöryhmään. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sekä yliopistotoimijoiden tulee kouluttaa insinöörejä Kouvolassa.

3. TALOUS

Kouvola on rypenyt taloudellisesti kannattamattomassa tilassa, eikä vaikeita päätöksiä ole saatu aikaan istuvan valtuuston aikana. Vaikeiden päätösten aika on NYT, ja päätökset Kouvolan kaupungin talouden tervehdyttämiseksi on tehtävä siitä huolimatta, etteivät ne miellytä kaikkia.

Talouden tervehdyttämiseksi palveluverkkoa tulee karsia siten, että päällekkäisistä palveluista sekä toiminnoista päästään mahdollisuuksien mukaan eroon. Talouden tervehdyttäminen ei ole vain leikkaamista, vaan talouteen voidaan vaikuttaa myös investointien kautta. Investointeihin tuleekin panostaa yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa, ja niiden tulee tukea kaupungin, palveluiden, ja elinkeinorakenteiden uudistamista. Tehtävissä leikkauspäätöksissä tulee huomioida tulevaisuuslähtöisyys ja siitä syntyvät vaikutukset alueelle sekä sen asukkaille.

4. TYÖ

Kouvolan tulee keskittyä infran rakentamiseen sekä järkevään työelämää palvelevaan kaavoittamiseen. Kaupungin tekemät julkiset hankinnat tulee toteuttaa hankintalain puitteissa siten, että paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua ja menestyä tarjouskilpailuissa. Kouvolan on tarjottava riittävät puitteet työntekoon ja yrittämiseen sekä tunnistaa yhteisöjen/järjestöjen merkityksen. Merkityksen tunnistamiseksi kaupungille tulee luoda järjestöstrategia yhteistyön kehittämiseksi.

Jokainen teema on sidottuna toisiinsa, jonka takia ne tarjoavat ratkaisuja myös teemojeni ulkopuolisiin asioihin, kuten esimerkiksi lapsiperheisiin ja vanhuksiin. Nuorisoon panostaminen tarkoittaa myös vanhuksiin panostamista. Verotuloja ja asukaskantaa kasvattamalla myös vanhempien ikäluokkien hyvinvointi paranee, kun veropohja lisääntyy ja palveluiden määrä sekä laatu kasvavat.

LIITY KOKOOMUSNUORIIN!

Tule mukaan päättämään, miltä Suomi näyttää huomenna. Haluamme olla rakentamassa kannustavaa, välittävää ja jokaista yksilöä kunnioittavaa yhteiskuntaa.

Liity Kokoomusnuoriin!

Vieritä ylös