EI JORDAN OLLUT AMMATTILAINEN SYNTYESSÄÄN.

Tässä perustietoa kuntavaaleista!

MITKÄ KUNTAVAALIT?

Kuntavaaleissa valitaan kunnan ylimmän päättävän elimen eli kunnanvaltuuston jäsenet ja varajäsenet. Kunnissa puhutaan kunnanvaltuutetuista ja kaupungeissa kaupunginvaltuutetuista. Kuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein ja äänioikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Suomen kansalaisilla siinä kunnassa, jossa virallisesti asuu.

Kuntavaalit ovat siirtymässä huhtikuulta kesäkuulle 2021. Uusi vaalipäivä on 13.6.2021.

Miksi äänestää kokoomusnuorta kuntavaaleissa?

Kunnissa käytetään isoa taloudellista valtaa. Taloudellisen vallan lisäksi valtuustoissa vastataan palveluiden toteutuksesta ja valitaan mm. kunnanjohtaja.

Kunnat ovat taloudellisessa kriisissä. Väestö ikääntyy, menot kasvavat ja peruspalvelut rapistuvat. Tulevaisuuden turvaamiseksi kuntiin tarvitaan nuoria kokoomuslaisia päättäjiä, joilla on halua vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Mistä kunnissa päätetään?

  • sosiaali- ja terveyspalvelut, eli perhepalvelut, vammaispalvelut, vanhustenhuolto ja lääkäripalvelut
  • koulutus ja kasvatus, eli päiväkodit, koulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset
  • kaavoitus, infrastruktuuri ja julkinen liikenne, eli se, mihin, mitä ja kuinka paljon rakennetaan, tiet, pyörätiet, ympäristöasiat ja julkinen liikenne.
  • kulttuuri ja vapaa-aika, eli kirjastot, nuorisotyö, liikuntapalvelut ja erilaiset kulttuuripalvelut
  • sosiaali- ja terveyspalvelut, eli perhepalvelut, vammaispalvelut, vanhustenhuolto ja lääkäripalvelut

Tärkeät päivämäärät:

Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.
Ehdokasasettelun päättäminen 4.5.
Ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokasnumerot 14.5.
Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5. – 8.6. ja ulkomailla 2.6. – 5.6.
Vaalipäivä 13.6.
Tulosten vahvistaminen 16.6.
Uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.9.

KIINNOSTAAKO KOKOOMUSNUORTEN TOIMINTA?

Jätä tietosi, niin olemme yhteydessä!

    Kokoomusnuorten tietosuojaseloste

    Vieritä ylös